Αναζήτηση αποστολών

Η ΤΡΟΧΑΔΗΝ exclusive couriers διασφαλίζει την υψηλή εξυπηρέτηση των αναγκών
του πελατολογίου της, εμπλουτιζόμενη με κάθε νέα τεχνολογία. Παρέχει σε εσάς την διαδικασία
του ζωντανού συστήματος παρακολούθησης των αποστολών, όταν η συμπύκνωση του χρόνου
και των αναγκών σας το απαιτούν. Και σας καλεί να οργανώσουμε με τον καλύτερο τρόπο
την συνεργασία μας, σύγχρονα, αξιόπιστα και με άξονα τον αμοιβαίο σεβασμό και την καλή πίστη.

Η παρακολούθηση αποστολής (track & trace) επιτρέπει την αξιολόγηση-βελτίωση της συνεργασίας μας, ώστε η αυτοματοποίηση σε συνδυασμό με την τεχνολογική υποδομή μας, επιταχύνουν τις κινήσεις σας.

Ο έλεγχος αποστολής δρομολογείται αυτόματα στην ειδική έκδοση για κινητά τηλέφωνα, και η διακρίβωση της διαδρομής αναδεικνύει την οργάνωσή σας.

Η ενημέρωση εκτέλεσης αποστολής αξιοποιεί και διασφαλίζει τις προσδοκίες σας, προκειμένου
να είμαστε χρήσιμοι στην υλοποίηση των αποφάσεών σας και στην ανεύρεση άλλου, καινοτόμου τρόπου συνεργασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: 

Παρακαλώ περιμένετε...
ΕΕΤΤ ΑΜ: 04-049 Γενική άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
© ΤΡΟΧΑΔΗΝ exclusive couriers 2012-2024 | Designed by notias